Ressursgruppe Bo i Ballangen

Det etableres nå en ressursgruppe som skal gjennomføre aktiviteter med fokus tilflyttertiltak.

14.11.201813:49 Hilde Normark

Aktuelle aktiviteter i prosjektet 

 
I regi av: Narvikregionen Næringsforening, Futurum, kommunen

Bakgrunn

Fra 2020 vil Ballangen kommune være en del av Narvik kommune. For synliggjøre de fortrinn Ballangen har mht bo- og jobbtilbud for ulike målgrupper av tilflyttere, ønsker vi nå å etablere ressursgruppen tilflytterteam Ballangen.

Resultatmål

Gjennomføre aktiviteter og etablere en hensiktsmessig organisering av tilflytterteam - med det formålet å tiltrekke flere tilflyttere til Ballangen og legge til rette for at de trives og blir boende. Prosjektet skal bidra til rekruttering av kompetanse og bedriftsetableringer. 

Kartlegginger


Forankring 

, click to open in lightbox