Kråfjell Gård

Kråfjell Gård er et ordinært gårdsbruk med ca 3 årsverk. Foruten familien har vi 1 fast ansatt. Vi driver med kjøttproduksjon på ammeku.


Eiere:

Frode og Anniken Arntzen, 905 944 01/ 474 15 480, frodearn@online.no/ annikfra@online.no  


     

Kråfjell Gård eies og drives av familien Arntzen. Frode, Anniken, Sunniva, Madelein, Magnus og Frida. 

Bakgrunn

Frode kjøpte gården i 1998, bare 21 år gammel. Han startet opp med melkeproduksjon og vi har drevet med melk frem til 2012 (vi eier ca 190 000 liter kumelkekvote som i dag leies ut). I 2012 endret vi kurs og gikk over til ammekuproduksjon. Vi startet med å kjøpe 10- 12 ammekyr og har bygget opp besetningen frem til vi i dag har 65 mordyr.

Fjøsbygningen er bygget på i etapper. Den opprinnelige fjøsen er totalrenovert og bygget om. Første påbygg ble gjort i 2007, for å romme oppforing av kalver til slakt. Neste byggetrinn var i 2017, denne gangen for å kunne bygge opp ammekubesteningen, samt øke kvaliteten for dyrene. I dag har vi ca 1000m2 dyrerom.  

Om gården

Kråfjell Gård er et ordinært gårdsbruk med ca 3 årsverk. Foruten familien har vi 1 fast ansatt.

Vi driver med kjøttproduksjon på ammeku. Har for det meste rasene Hereford og Charolaise. Vi har rundt 65 mordyr pluss påsett (kalver). I tillegg kjøper vi inn en del kalver og leverer rundt 25- 30 tonn slakt i året. Vi benytter oss av Horns slakteri i Lofoten. Innimellom tar vi slakt i retur fra slakteriet og selger dette eksklusivt.

Vi bestreber å ha mest mulig dyr lengst mulig i utmarka i Håfjellet. Slik at vi nyttiggjør oss de enorme beiteressursene vi har i nærområdet rundt gården.   

Eiendommen vår er på 1000mål, inkludert hus, fjøs, gårdsplass. Vi har 500 mål dyrkamark og 150 mål innmarksbeite. Det vi ikke eier selv leier vi, noe nær gården, annet med lengre avstand.

For å få de beste beitene og et åpent landskap rydder vi skog. Den selges som brensel til private kjøpere. 

Opp gjennom årene har vi hatt ulike dyr på gården som en kuorisitet i en liten husdyrpark. Alt etter innfallsmetoden, da gjerne fra barna. Det har vært kje, flaskelam, gris, høns og ender. Pr dags dato har vi ingen dyr forutenom kyrne, kattene Pusi og Pusur og hunden Rexie. 

Kråfjell Gård
Kråfjell Gård
Kråfjell Gård
Kråfjell Gård
Kråfjell Gård
Kråfjell Gård