Gårdsbruk i Ballangen

Ballangen har 27 aktive gårdsbruk med 37 årsverk. Disse har en omsetning på 31,4 mill kr, produserer 2,1 mill liter melk og 143 710 kg kjøtt. Flere presentasjoner av gårdsbruk er underveis.