Øvergård

Øvergård er et melk og kjøttproduksjonsbruk, som drives av Sissel og Hans Anton Arntsen i Ballangen. Hans Anton overtok etter sin far i 1992 og er 4. generasjon som driver. Sissel har arbeidet hjemme på gården siden 2007.

Nettsider: http://www.gardsopplevelser.com 
Kontakt oss på 920 33 310/905 46 989 eller epost: sisseloghans@outlook.com  

Hvem er vi

Øvergård er et melk og kjøttproduksjonsbruk, som drives av Sissel og Hans Anton Arntsen i Ballangen. Hans Anton overtok etter sin far i 1992, og er 4. generasjon som driver. Sissel har arbeidet hjemme på gården siden 2007. I 2010 flyttet buskapen inn i ny moderne Robotfjøs, og det produseres 550 tonn melk på gården. Det fødes omlag 100 kalver hvert år, og fjøsen inneholder 230 storfe totalt, derav 90 melkekyr. I tillegg har vi to flaskelam om sommeren, kaniner og hester.

Inn på Tunet

Øvergård er godkjent som Inn-på-tunet-gård gjennom "Matmerk". Det kreves godkjenning av kvalitetsystem og internkontroll på alle produksjonene på gården; Melk, Kjøtt, Gras, i tillegg til HMS. I forkant av godkjenningen har gården gjennomgått en omfattende kontroll av ekstern kvalitetsrevisor.

I forbindelse med Inn-på-tunet virksomheten, har Sissel valgt å bruke sin 30 års lange erfaring med hest. På 1990-tallet var hun landslagsrytter, og ble også tildelt rytterchampionat, innenfor distanseridning. Sissel vokste opp som nærmeste nabo til Harstad Travpark, og har lang erfaring fra trav-miljøet. Hun har også grunnleggende erfaring innenfor dressur og sprang. Spesiell interesse for Horsemanship, kunnskap om hestens bevegelse og adferd. Sissel er utdannet agronom, og har erfaring som journalist og lærer. Inn på tunet virksomheten er først og fremst Sissels interesse, og det er i utgangspunktet henne du treffer på når det gjelder gårdens aktiviteter. Hans Anton er Gårdseier og bonde, og fikser det meste - bare spør! 

Stallen fikk i Februar 2017 Mattilsynets offentlige godkjenning som Hestesenter.

Øvergård er en allsidig gårdsentreprenør

Vi utfører brøyting og strøing vinterstid. Sommerhalvåret tilbyr vi blant annet skogshogst, tynning, slutthogst, flytting av busker, og annet anleggsgartneroppdrag. Gjerding, drenering, utbedring av innkjørsler, transport av masser, og mye annet.

Vår landskapsarkitekt kan hjelpe deg med planlegging og tilrettelegging av gårsdplass/tun/uteområder. Vi tilbyr også bistand til nye "Inn På Tunet" gårder, som ønsker hjelp til utforming av et godkjent HMS og kvalitetssystem.

Velkommen til gårds! 

Øvergård
Øvergård
Øvergård
Øvergård
Øvergård
Sissel og Hans Anton Arntsen