Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet

Er du tilflytter til regionen (Ballangen, Narvik, Gratangen og Kjøpsvik)? Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet. Hva tenker du som tilflytter om måten du ble tatt i mot, hvorfor kom du hit og blir du værende?

28.10.201911:15 hilde
, click to open in lightbox