Kartlegging mottaksapparat og tilbud til tilflyttere

Boi Ballangen ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere blir værende.
I den forbindelse samler vi info om hvilke tilbud ulike aktører, lag/foreninger i Ballangen og omegn har rettet mot ulike målgrupper av tilflyttere.

Hva har vår region å tilby tilflyttere?

Vi ønsker å avdekke tilbud for tilflyttere. På forhånd, tusen takk for hjelpen!