Kartlegging rekrutterings- og kompetansebehov

Bo i Ballangen ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere velger å bli boende i regionen. Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene, og vi ønsker at personer med rett kompetanse skal velge å ta de ledige jobbene vi kan tilby.

For næringsliv i Ballangen

Hvilke rekrutterings- og kompetansebehov har enheter, virksomheter og bedrifter i Ballangen og omland?
   

Vi håper dere alle vil svare på denne kartleggingen, som vil gi nyttig info for fremtidige prosjekter og aktiviteter. 

På forhånd, tusen takk for hjelpen!