Om Ballangen

Wikipedia: Ballangen er en kommune i Ofoten i Nordland. Den grenser i øst mot Narvik, i sør mot Tysfjord, i sørøst mot Gällivare i Sverige og over Ofotfjorden i nord mot Tjeldsund og Evenes.

11.03.201917:13 hilde

Ballangen (nordsamiskBálak på lokal dialekt, på standard rettskriving Bálat) er en kommune i Ofoten i Nordland. Den grenser i øst mot Narvik, i sør mot Tysfjord, i sørøst mot Gällivare i Sverige og over Ofotfjorden i nord mot Tjeldsund og Evenes.

Navnet Ballangen er todelt, bal og angen. Opprinnelsen kan kanskje tilskrives Bal, navnet til en ond fogd, fra 1600-tallet. Ang betyr fjord. Med andre ord kan navnet Ballangen bety Bals fjord. Eventuelt kan man det hende at «bal» kommer av det samiske navnet Bálat, som betegner et mineralrikt sted.

Næringsliv 

Ballangen er bergverkskommunen i Ofoten. I området rundt Ballangen finner vi de første forsøkene på gruvedrift i Nord-Norge, helt tilbake til 1600-tallet. Siden den gang har det vært flere forsøk på gruvedrift med varierende suksess. I perioden 1909 til 1964 var Bjørkåsen Gruber aktive med utvinning av svovelkis. I 1988 startet Nikkel & Olivin A/S brudd på noritt for utvinning av nikkel, kobber, olivin og pukk.

Ballangen er også den største landbrukskommunen i Ofoten

Geografi 

Tettstedet Ballangen har 864 innbyggere per 1. januar 2018[3] og er det eneste tettstedet i kommunen.

Kulturminner 

Sommeren 2017 ble det gjort et sensasjonelt funn av helleristninger i Valle i Efjord i Ballangen kommune. Motivet er en båt og den er mer enn 4 m lang; figurene er slipt inn i fjellet. Datering av strandlinjene på stedet gjør det mulig å datere helleristningene til å være mellom 9 og 11 tusen år gamle, og dette gjør at båtfiguren er en av de eldste funnet i Norge. Ristningene er vanskelige å se og er kun synlige i spesiell belysning. Båtfiguren har form som en arktisk skinnbåt; den likner en umiak fra Grønland. [4]

I 1932 ble det første funnet av helleristninger gjort i kommunen. Motivene er dyr; en nise, sel og bjørn. [5]

Tusenårssted 

Ballangen kommunes tusenårssted er Husvannet, som ligger i «sentrum» av Ballangen. Husvannet med sin fontene ble ansett som en kommende perle av gruppen som ble nedsatt for å finne frem til hva som skulle være kommunens tusenårssted. I arealplaner for kommunen er området satt av som «parkanlegg» med gangstier etc. fra de framtidige byggefelter i området.

Vennskapskommune 

Ballangen kommune er vennskapskommune med Tosno i Leningrad oblast.

John Slettjord
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox