Ballangen turlag

Ballangens eget turlag ble stiftet i 2013 og arrangerer turer for alle som ønsker å være med - store og smål