Bygdeutvikling i Kjeldebotn

Kjeldebotn ligger i Ballangen i Nordland fylke. Bygda har cirka 200 innbyggere.