Gårdsbruk i Ballangen

Ballangen har 27 aktive gårdsbruk med tilsammen 37 årsverk. Disse har en samlet omsetning på 31,4 mill kr, produserer 2,1 mill liter melk og 143 710 kg kjøtt.